Μαθαίνω ορθογραφία παίζοντας

Home / Μαθαίνω ορθογραφία παίζοντας
Μαθαίνω ορθογραφία παίζοντας

Μαθαίνω ορθογραφία παίζοντας

Ο οργανισμός ΚΑΘΑΡΑ ΧΕΡΙΑ διοργανώνει μαθήματα ορθογραφίας για παιδιά Δημοτικού αξιοποιώντας παραμύθια, τραγούδια, κατασκευές και χαρούμενες δραστηριότητες.

Μέσα από τα μαθήματα ορθογραφίας τα παιδιά αναμένεται να (αντι)γράφουν σε καθορισµένο χρόνο και χωρίς σφάλµατα ένα σύντοµο κείµενο, να συσχετίζουν πρακτικά και να εφαρµόζουν γραµµατικούς κανόνες στη γραφή των λέξεων, να συμβουλεύονται πίνακες κλίσης και λεξικά, να ελέγχουν και να διορθώνουν μόνα τους τα λάθη και τέλος να αισθητοποιούν µε πρακτικό και παιγνιώδη τρόπο τους κανόνες ορθογραφίας.
Ορθή φορά γραμμάτων, τονισμός, σημεία στίξης, κεφαλαία και μικρά, τελικό –ν, καταλήξεις ρημάτων, επιθέτων και ουσιαστικών, ανάλυση και σύνθεση λέξεων είναι μερικά από αυτά που θα διδαχθούν.
Γιατί η ορθογραφία θέλει χαρά, γέλιο και παιχνίδι!

Τόπος διεξαγωγής μαθημάτων: ΚΑΘΑΡΑ ΧΕΡΙΑ
Διεύθυνση: 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 9
Ημερομηνία: Κάθε Πέμπτη. Έναρξη την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018
Ώρα: 18:00-19:00
Πληροφορίες-Εγγραφές: Δευτέρα- Παρασκευή 13:00-21:00,Σάββατο 11:00-14:00
Διδάσκουσα: Μαρία Κότη, Φιλόλογος
*Απονομή επαίνων παρακολούθησης σε όλους τους μαθητές.
*Απαραίτητη η κράτηση θέσης.